Instructies voor terugtrekking uit het contract

KENNISGEVING BIJ OPZEGGING VAN HET CONTRACT

Het recht om de overeenkomst te herroepen

 

1. Iedere klant die tevens consument is, heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst op afstand te herroepen. De termijn om het contract op te zeggen loopt af na 14 kalenderdagen vanaf:

a) waarop u bent binnengekomen, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangegeven, is binnengekomen,

b) waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangegeven, fysiek bezit van de laatste goederen verkrijgt,

(c) waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangegeven, het laatste lot of stuk fysiek in bezit krijgt,

d) waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangegeven, fysiek bezit van de eerste verkrijgt.

2. Het recht om de overeenkomst te herroepen wordt onder meer niet verleend met betrekking tot overeenkomsten waarbij het onderwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd product is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen. Andere gevallen waarin er geen herroepingsrecht is, worden beschreven in het reglement van de online winkel.

a) Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u de Verkoper op de hoogte te brengen, d.w.z.: Modani, BTW: NL002468626B95, KvK 75221527, in papieren vorm aan het adres van de Verkoper: Meubels, Brinklaan 6, 14404es Bussum,

b) langs elektronische weg naar het volgende adres: info@modani-meubels.nl.

3. De klant kan de verklaring van herroeping uit het contract gebruiken, die bijlage 1 vormt bij de voorschriften van de online winkel. Het gebruik van het formulier is niet verplicht en is geen voorwaarde voor de correcte herroeping van het contract door de Klant.

4. Om de termijn van 14 dagen voor herroeping van een overeenkomst op afstand te halen, volstaat het om vóór de aangegeven termijn over de herroeping te informeren.

 

Gevolgen van terugtrekking uit het contract

1. Opzegging van het contract door de Klant komt neer op het erkennen van het contract als niet gesloten.

2. De verkoper retourneert alle van hem ontvangen betalingen aan de klant.

3. Terugtrekking uit het contract heeft tot gevolg dat de verkoper alle van de klant ontvangen betalingen terugkrijgt,

inclusief de kosten voor het bezorgen van artikelen (behalve voor extra kosten die voortvloeien uit de door u gekozen bezorgmethode, anders dan de goedkoopste standaard bezorgmethode die wordt aangeboden in onze online winkel) De terugbetaling geschiedt met gebruikmaking van dezelfde betalingswijze als door de klant gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van terugbetaling, die voor hem geen extra kosten met zich meebrengt.

4. De webwinkel schort de terugbetaling op tot ontvangst van de goederen of bevestiging door de klant van de retourzending, tenzij de verkoper verplicht is de goederen persoonlijk af te halen.

5. De klant wordt verzocht de goederen onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening van de wilsverklaring van herroeping, terug te sturen naar het volgende adres: Meubels, Brinklaan 6, 14404es Bussum.

6. De klant is alleen verplicht de directe kosten van levering van de goederen te dragen.

7. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel als gevolg van gebruik op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het artikel vast te stellen.

Product added to wishlist
Product added to compare.